top of page

Műtárgybiztosítás

Jobb vigyázni arra, ami különleges.

Art Gallery

Miért jó?

confirmation-ge3ca0ce6f_1280.png
confirmation-ge3ca0ce6f_1280.png

Biztonságtechnikai tanácsadás 

Az optimális védelem kialakításához

Sokéves tapasztalat

Munkatársaink állnak rendelkezésére bármely különleges kérésük, problémájuk esetén.

Tájékoztató díjkalkuláció

Egy kiállítás költségvetéséhez vagy biztosítási díj gyűjtemények esetében

Fedezet minden kárra

Tűz, víz, természeti katasztrófa; továbbá betöréses lopás és rablás esetén éppúgy megtéríti a keletkezett kárt, mint törés és sérülés, vagy vandalizmus esetén.

Megegyezés szerinti érték

A biztosítási érték a hazai és a nemzetközi műtárgypiaci tendenciák figyelembevételével kialakított reális újrapótlási érték, melyet mind az ügyfél, mind a biztosító elfogad. Ez a mindenkori kárrendezés alapja.
Kereskedelmi galériák és aukciósházak esetében a kártérítés alapja a szerződő által a mindenkori számviteli törvénynek megfelelően vezetett nyilvántartás.

Értékbecslés gyűjtemények esetén

Ezzel a listával az ügyfél kézhez kapja gyűjteménye katalógusát, emellett ez a dokumentáció megnöveli az eltulajdonított tárgyak megtalálásának esélyeit is.

Személyre szabott szerződés 

Egyedi igények alapján

Kinek ajánljuk?

Múzeumok, intézmények számára

Read More
Műtárgybiztosítás

Gyűjtemények számára

Read More
Műtárgybiztosítás

Kereskedelmi galériák, aukciósházak részére

Read More
Műtárgybiztosítás

Minden műtárggyal rendelkező tulajdonos és kölcsönvevő számára

Read More
Műtárgybiztosítás

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

A műtárgyak biztosítása kiterjed a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen minden olyan veszély következtében
fellépő rongálás, megsemmisülés és elvesztés ellen, amelynek a biztosított műtárgy ki van téve, és a kizárások és mentesülések között nem szerepel.

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

  • szándékos vagy súlyosan gondatlanság

  • kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése

Hol érvényes a biztosításom?

Magyarország területe, vagy megállapodás kérdése 

png-clipart-computer-icons-button-check-mark-cross-red-cross-photography-trademark.png

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

  • fagykár, hő, hőmérsékleti- és légnyomás ingadozások, levegő nedvességtartalma, füst, korom, por, fény és sugárzás hatása miatt keletkezett károk

  • a biztosított műtárgy természetes vagy hiányos jellege

  • a biztosított műtárgy rendeltetésszerű használata következtében fellépő kopás, elhasználódás vagy rongálás

  • megmunkálás, tisztítás, javítás és restaurálás miatt keletkezett károk

  • sikkasztás, hűtlen kezelés, jogtalan elsajátítás, csalás vagy zsarolás miatt keletkezett károk

  • a szállítóeszköz, szállítási útvonal, valamint a tárgy jellege és mérete tekintetében nem az igénybevételnek megfelelő csomagolás miatt keletkezett károk

  • háborús esemény, terrorizmus miatt keletkezett károk

bottom of page